Liên hệ

Mua gà giống, vịt xiêm giống gọi ngay Phước Đa

Địa chỉ :Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 0988 824 784

Email: gagiongphuocda@gmail.com