CHI PHÍ CHĂN NUÔI 1000 CON GÀ BỐ MẸ PHƯỚC ĐA

Chăn nuôi gà đẻ trứng là mô hình kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao
Sau nhiều năm nghiên cứu và áp dụng thực tiễn Công ty chúng tôi đã tổng hợp chi phí của trang trại nuôi gà đẻ trứng giai đoạn từ 01 ngày đến 68 tuần tuổi
CHI PHÍ CHĂN NUÔI 1000 CON GÀ BỐ MẸ PHƯỚC ĐA
1- Con giống
Con giống gà bố mẹ Phước Đa 01 ngày tuổi giá 30,000đ/Mẹ như vậy nếu chúng ta nuôi 1000 con thì chi phí con giống là 1000 con * 30,000đ = 30,000,000đ
THÔNG SỐ ĐÀN GÀ BỐ MẸ PHƯỚC ĐA.
Giai đoạn tăng trưởng từ 1 – 18 tuần tuổi.
Khả năng sống : 94 – 96%
Trọng lượng cơ thể con mái lúc 18 tuần : 1,4kg
Lượng thức ăn con mái tiêu thụ tới 18 tuần là : 6,1kg = 6.100g
Giai đoạn đẻ trứng từ 19 – 68 tuần tuổi.
Khả năng sống : 93 – 95%
Tỉ lệ đẻ trứng tại tuần thứ 23 là : 50%
Năng suất trứng cao nhất lúc 29 – 30 tuần là: 70%
Số lượng trứng ( gà nuôi trong nhà ) : 195
Trọng lượng trứng trung bình : 61,5g
Lượng thức ăn hàng ngày là : 122g
Số lượng trứng để ấp/1 con gà mái là 190
Trọng lượng con mái cuối đời là : 3,2kg
2-Thực Phẩm.
Dựa vào các thông số trên ta tính được lượng thực phẩm tiêu thu như sau :
– Giai đoạn gà từ 01 đến 18 tuần tuổi mỗi ngày sẽ tiêu thụ 48,5g thức ăn / con
Với đàn 1000 con * 48,5g * 126 ngày = 6111kg
Với thị trường hiện nay giá thực phẩm là 9.000đ/kg * 6111kg = 54.999.000kg
– Giai đoạn đẻ trứng từ 19 đến 68 tuần tuổi mỗi ngày tiêu thụ 122g/con
Đàn 1000 con * 343 ngày * 122g = 41846kg* 9000đ = 376,614,000đ
Như vậy tổng tiền thực phẩm là 376,614,000đ+ 54,999,000đ = 431,613,000đ
3- Vắc xin và các loại thuốc thú y khác là : 5,000,000đ
4- Các khoản thu nhập
• Tiền bán trứng
Năng suất đẻ 60% sẽ cho số lượng trứng mỗi ngày : 950*60% = 570 trứng * 315 ngày là 179,550 trứng
Công Ty chúng tôi mua lại trứng đạt tiêu chuẩn ấp nở ( trứng không mỏng vỏ , không bị dị hình, không dơ bẩn , nứt vỡ ) của trang trại với giá 4000đ/trứng
Vậy tổng thu nhập từ trứng là : 179,550 trứng*4000đ = 718,200,000đ
• Tiền thanh lý đàn bố mẹ .
Với giá gà thịt hiện nay trên thị trường 60,000đ/kg, trọng lượng cuối đời con mái là 3.2kg
Vây tổng tiền thu nhập từ thanh lý đàn bố mẹ là : 3,2kg*60,000đ*950con = 182,400,000đ
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ DOANH THU
Con giống 30,000,000đ
Thực phẩm 431,613,000đ
Chi phí khác 30,000,000đ
Tổng chi phí 491,613,000đ
Thu từ trứng 718,200,000đ
Thu từ gà loại 182,400,000đ
Tổng doanh thu :900,600,000đ
Trên đây là bảng dự toán chi phí thực tế mà Công Ty TNHH Phước Đa đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm với nhiều trang trại trên khắp khu vực miền trung ,quý bà con chăn nuôi cùng các trang trại có thể tham khảo và triển khai.